Så hanterar vi dina personuppgifter

I Halmstad skateboardklubb hanterar vi våra medlemmars personuppgifter i olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem, och sparar dem så länge de behövs för ett specifikt ändamål. Det kan vara för att hantera ditt medlemsskap, visa upp föreningen så att fler blir intresserade av att skejta eller för att kunna söka bidrag. Då kan vi nämligen behöva redovisa hur fördelningen ser ut bland våra medlemmar utifrån till exempel ålder.

Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. Du kan till exempel vara kvar i medlemsregistret i upp till två år efter att du slutat betala din medlemsavgift. Om någon skriver något olämpligt om dig på vår Facebooksida tar vi däremot bort det direkt. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi också efter hand. 

Vi publicerar ibland tävlingsresultat och bilder på medlemmar i sociala medier. Det är för att skapa sammanhållning i klubben och marknadsföra våra aktiviteter. Är du under 16 år kommer vi att kontakta dina föräldrar för att de ska ge sitt samtycke till detta. Om du vill att vi tar bort en bild på dig från Facebook eller Instagram är det bara att höra av dig så löser vi det.

Kontakta skatekoordinator eller styrelsen om du har några frågor!